InwentaryzacjaCzynności takie których celem jest ustalenie faktycznego stanu majątku firmy, czyli zarówno aktywów jak i pasywów przedsiębiorstwa jak i takich nie stanowiących własność przedsiębiorstwa to inwentaryzacja. Taka czynność jak inwentaryzacja dokonuje weryfikacji zapisów księgowych, które potem umożliwiają wprowadzenie korekt zgodnych ze stanem faktycznym. O czynnościach takich jak inwentaryzacja mówi nam Ustawa o rachunkowości która to ustala zasady i sposoby jej przeprowadzania oraz termin.


Inwentaryzacja

Foto: www.cozadzien.pl


Dzielimy taką czynność na dwie metody okresową i ciągłą. Czyli inwentaryzacja to ogół czynności zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich pochodzenia oczywiście na określony dzień. Czynność ta polega na ustaleniu za pomocą spisu wykonanego przez pracowników firmy wszystkich rzeczy i pieniędzy czyli wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa jak też różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem uwidocznionym w dokumentach księgowych. Taka czynność jak inwentaryzacja środków majątkowych, trwałych i źródeł ich pochodzenia w przedsiębiorstwie wykonuje się co najmniej raz w każdym roku, najczęściej na ostatni dzień roku.
Brak komentarzy.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Prowadzisz firmę, a może chcesz założyć własną działalność? Świat biznesu potrafi być brutalny, dlatego przyda Ci się parę cennych wskazówek i najnowszych informacji biznesowych. Tematem przewodnim bloga są finanse i wszystko co jest z nimi związane. Dzięki nam zadbasz o swój portfel i powodzenie w biznesie, a znajomość zasad panujących na rynku pomoże Ci osiągnąć sukces.